26 November 2012

Hình quạt và rải các điệu cơ bản (accord)

Cách chơi các điệu

Đây chủ yếu là các điệu được sưu tầm lại, phân tích hình điệu quạt theo động tác như sau để đảm bảo nhịp phách chính xác.
  1. Đánh xuống = đánh lên = trường độ nốt nhỏ nhất.
  2. Đánh xuống ở nốt đầu ô nhịp, các phách tiếp theo tay di chuyển bằng trường độ của nốt.
  3. Nếu nốt phải đánh dài hơn nốt nhỏ nhất, tay di chuyển bằng trường độ của nốt đó (tổng số lần lên xuống bằng trường độ của nốt, nhưng các lần di chuyển sau không chạm vào dây đàn).
Tự phân tích và chơi các điệu sau (có cả quạt và rải):

Điệu pop

Điệu 16 beat pop

Điệu ballad 

Ballad

Big Ballad 
Piano Ballad
Ballad 6/8

Ballad 6/8 kiểu 2

Ballad 3/4

Ballad 4/4 kiểu 3

Điệu Bolero

Bolero 1
Bolero 2
Bolero 3 
Bolero 4
Bolero 5

Bolero 6
Bolero 7

 Điệu Bosa Nova

Bosa Nova 1
Bosa Nova 2 (thông dụng)

 Điệu Boston

Boston 1
Boston 2 

Điệu Cha cha cha

Cha cha cha 1
Cha cha cha 2
Cha cha cha 3

Điệu Disco

Disco Patin
Disco Soul
Disco

Điệu Rock 'n Roll

Rock 'n Roll

 Điệu Rumba

Rumba

 Điệu Slow rock

Slow rock

Điệu fox

Fox 2/4 kiểu 1

Fox 4/4

Fox 2/4 kiểu 2 (thông dụng)

 Điệu Rumba

Rumba 1
Rumba 2
Rumba 3 

Điệu Slow Surt

Slow Surt

 Điệu tango (cơ bản)

Tango
Viết bởi ©Melodious Education



Nội dung khác liên quan:


No comments:

Post a Comment