14 November 2012

Luyện đếm nhịp phách khi accord (quạt) nhịp 2/4

Trong bài tập này, chúng ta sẽ tập đếm với nhịp 2/4 - một nhịp phổ biến thường gặp trong các bài hát lúc đệm hát guitar

Bài tập này quan trọng bậc nhất cho những ai đang yếu nhịp!

Trước hết, cần tập trung vào các hợp âm sau:


Tập bấm vào chuyển thành thạo vòng hoà âm này.

Bài tập 1: Tập đếm nhịp với âm hình rải như sau:

Tập đệm với hình điệu blues đơn giản

 1. Thứ tự các ngón mỗi ô nhịp: p - i - ma - i 
 2. Đếm mỗi lần gảy (mỗi phách), giữ thật đều các phách.
 3. Accord (quạt) xuống thay cho gảy. Đếm tương tự như khi gảy. Ký kiểu móc vuông úp xuống trên hình biểu thị động tác accord đánh xuống.
 4. Khi accord thì: tiếng Treble (chát) rơi vào 2 dây cuối (dây 1 và 2), còn lại là tiếng Bass.
 5. Dậm chân ở phách thứ 1 và phách thứ 3 trong mỗi ô nhịp.

Bài tập 2: Tách phách cuối trong ô nhịp

Quy ước: Khi accord xuống-lên, thời gian tay đi xuống bằng thời gian tay đi lên bằng trường độ nốt nhỏ nhất trong một ô nhịp điển hình.

Luyện tập đếm nhịp với bài tập sau (V là accord lên):

Tập đệm và đếm nhịp khi tách phách
 • Khi tách phách, phách được tách sẽ có các nốt với trường độ ngắn hơn, do đó, khi đếm nhịp chúng ta sẽ đếm như sau: 1_2_3_441_2_3_441_... trong đó thời gian đọc các ký tự số và gạch bằng nhau.
 • Hai lần đếm 44, có một lần accord xuống và 1 lần accord lên.
 • Những lần đếm khác, có đếm sẽ chạm vào dây đàn, không đếm mà là gạch_ sẽ không chạm vào dây đàn: Khi diễn tả hình đệm trên, có thể thấy chơi ô nhịp này sẽ có dạng sau:
  • xuống-bùm lên-không xuống-bùm lên-không xuống-chát lên-không xuống-chát lên-chát
  • Viết tắt: Xb Lk Xb Lk Xc Lk Xc Lc
  • Thỉnh thoảng có thể thay vì đếm nhịp theo kiểu 1_2_3_441_2_3_441_... thì có thể chuyển sang đếm theo bùm chát: Bùm--bùm--chát--chát-chát-Bùm...
 • Khi chơi accord, điều quan trọng nhất là tay phải xuống và lên liên tục, liên tục không ngừng nghỉ. Thời gian tay đi xuống bằng thời gian tay đi lên và bằng nốt nhỏ nhất. Trong trường hợp này là nốt móc đôi. 

Bài tập 3: Tách các phách khác trong ô nhịp

Khi đã bắt đầu quen với việc đếm nhịp 2/4 với phách 4 được tách đôi thành hai nốt trường độ ngắn hơn. Bạn có thể tách phác thứ 3, thứ 2 và thứ 1:
 • Tách phách 3: 1_2_334_1_2_334_1_...
 • Tách phách 3: 1_223_4_1_223_4_1_...
 • Tách phách 1:  112_3_4_112_3_4_112_...
Lưu ý quan trọng, mỗi ô nhịp hoặc 2 ô nhịp liên tiếp có thể chuyển hợp âm một lần. Nhưng phải đổi hợp âm chính xác giữa phách 4 cuối cùng và phách 1 đầu tiên. Tức là khi đếm hết 4 rồi là phải chuyển hợp âm và chuyển xong trước khi phách 1 được đánh lên, khoảng thời gian đó vẫn phải đảm bảo tay phải liên tục lên xuống không ngừng và rất đều.

Bài tập 4: Tách từng cặp 2 phách trong ô nhịp

Khi đã quen với từng phách được tách, bạn bắt đầu tách so le 2 phách mỗi ô nhịp
 • Phách 1 và 3: 112_334_112_334_112_...
 • Phách 2 và 4: 1_223_441_223_441_...
 • Phách 1 và 4: 112_3_44112_3_44112_...

Bài tập 5: Gộp phách đầu và tách phách cuối

Khi bạn đã quen với việc tách phách, hãy thực hiện bài tập sau là bài tập cuối cùng của bài tập đếm phách:

Tập đệm và đếm nhịp khi tách phách kết hợp gộp phách

 • Bạn chắc hẳn hình dung được cách chơi với ô nhịp đã được ghép phách đơn 1 và 2 lại thành một nốt đen, trường độ dài gấp đôi nốt đơn cũ.
 • Khi đó, chúng ta vẫn đếm 1_2_3_441_2_3_441_... nhưng khác ở chỗ, tay ở phách thứ 2 sẽ không chạm vào dây đàn!
 • Điểm lưu ý quan trọng cũng vào loại bậc nhất: Đó là cho dù tay không chạm vào dây đàn, nhưng tay vẫn lên xuống đều đặn:
  • Xb Lk Xk Lk Xc Lk Xc Lc
  • Để ý chỗ in đậm, tay vẫn có thêm một động tác xuống-lên, nhưng không chạm.

Bài tập 6: Bài tập tổng hợp

Tự phân tích và chơi vòng hoà âm trong các ô nhịp sau (chú ý hợp âm nhé, đây là giọng G, có 1 dấu # ở nốt F):
 • Trước hết cần lưu ý rằng, ô nhịp đầu tiên là ô nhịp gộp phách 1-2 và tách phách 4.
 • Ô nhịp thứ 2 là tách phác 1 và các phách khác giữ nguyên.
 • Các ô nhịp tiếp theo tương tự. Thực tế bài tập này chỉ là gộp hai ô nhịp lại, với mỗi ô nhịp có cách đếm nhịp khác nhau.
 • Đếm nhịp chính xác như các bài tập từ 2-5 sẽ có thể thực hiện bài tập 6 này một cách dễ dàng.
Lưu ý cuối cùng của bài tập đếm phách: Luôn dậm chân khi bắt đầu phách 1 và phách 3 trong mọi ô nhịp!Nội dung khác liên quan:

Tập gõ-bịt điệu ballad với Metronome khi accord

No comments:

Post a Comment