12 March 2013

Bộ hợp âm theo giọng

Nguyên tắc hình thành bộ hợp âm cơ bản


Các nốt nhạc của các hợp âm trong một thang âm sẽ được cấu tạo từ các nốt nhạc nằm trong thang âm đó! Vậy các hợp âm nằm trong các thang âm tự nhiên chắc chắn sẽ phải tạo ra các nốt nhạc nằm trong thang âm đó!

Bạn có thể cần xem lại cấu tạo hợp âm để nắm bắt được vài cấu tạo cơ bản!

Giờ xem ví dụ sau:


Bộ hợp âm của giọng Sol trưởng (G) sẽ gồm có các hợp âm được cấu tạo từ các nốt nhạc:


G A B C D E F# (cần kiểm tra lại xem có đúng các nốt này nằm trong thang âm G hay không?)

  1. Với chủ âm là G sẽ có: G + B + D sẽ thành hợp âm G, thay B bằng nốt A sẽ thành Gsus2, thay B bằng nốt C sẽ thành Gsus4. Nếu giữ nguyên và thêm nốt F# sẽ thành GM7, thêm nốt A sẽ thành Gadd9. Tức là nếu G là chủ âm sẽ có các hợp âm: G, Gsus2, Gsus4, GM7, Gadd9... Tất cả hợp âm này đều có các nốt nhạc nằm trong thang âm G và tất nhiên nó có thể được dùng để đệm cho bài hát giọng G.
  2. Tương tự với chủ âm là A sẽ có: A + C + E thành hợp âm Am, thay C bằng B sẽ thành Asus2, thay C bằng D thành Asus4, thêm nốt B vào Am sẽ thành Amadd9, thêm nốt G vào Am sẽ thành Am7. Tức là nếu A là chủ âm của hợp âm thì giọng G sẽ có các hợp âm chủ âm La như sau: Am, Asus2, Asus4, Amadd9, Am7...
  3. Tương tự với các nốt khác trong bộ giọng trên để đặt làm chủ âm.

Nguyên tắc 1-3-5 hoặc 1-4-5

Ví dụ: Dãy gam từ thang âm G: G A B C D E F# được đánh số lần lượt từ 1 đến 7. Nếu chủ âm là G thì đánh số 1 ở G đầu tiên, nếu chủ âm là A... thì đánh số 1 ở chủ âm A và cứ thế đánh số cho đến hết dãy và tiếp tục số tiếp theo cho đến F# thành vị trí thứ 6, quay lại G đầu tiên thành số 7. Hoặc chủ âm là B thì B là 1, C là 2... cho đến hết số 5, quay lại G, A tương ứng với 6, 7...

VẬY THÌ: các hợp âm chính của bộ giọng được hình thành chính từ các nốt ở vị trí 1-3-5... Sẽ có 7 hợp âm quen thuộc: G Am Bm C D Em.

Nói thì có vẻ phức tạp vậy, nhưng ta sẽ tìm cách quy nó về đơn giản như sau:

Giọng G gồm có các nốt: G A B C D E F#, trong đó nếu từng nốt là chủ âm thì các hợp âm quen thuộc chính dùng để đệm sẽ là: G Am Bm C D E tức là chủ âm ở vị trí 1-4-5 là hợp âm trưởng, chủ âm ở vị trí 2-3-6 là chủ âm của thứ, chủ âm ở vị trí thứ 7 không rơi vào các hợp âm quen thuộc (thực tế nó là hợp âm dim). 

Đối với hợp âm thứ, chỉ cần tìm trưởng song song là được, các hợp âm theo giọng trưởng song song với thứ hoàn toàn trùng khớp.

Áp dụng cho học đàn guitar

Khi đã biết một bài hát giọng gì, ngay lập tức người chơi sẽ cần xác định phải đệm bài đó bằng những hợp âm gì!

Với việc thuộc lòng các hợp âm quen thuộc của một bộ giọng, người học Guitar có thể tập để phản xạ đệm theo giọng như sau: 
  1. Nhanh chóng xác định giọng đó là giọng gì, trưởng hay thứ.
  2. Các nốt nằm trong giọng đó (gam hoặc dãy âm giai).
  3. Vị trí 1-4-5 là hợp âm trưởng, còn lại là thứ, trừ vị trí số 7.
  4. Đệm thử chỉ bằng các hợp âm trên cho giai điệu chính.


Nội dung khác liên quan:No comments:

Post a Comment