11 March 2013

Hợp âm và cấu tạo

Bài trước đã nói về giọng và cách xác định giọng của bài hát theo thang âm thất cung tự nhiên. Nhưng sau khi xác định được giọng, cần biết các hợp âm chính của giọng đó để đệm cho bài hát được hợp và hay.

Hợp âm là gì?

Hợp âm là một tập hợp của các nốt nhạc được tấu lên đồng thời với giai điệu trong một đoạn, một nhịp hoặc một phần của nhịp. Thông thường, hợp âm được viết nhằm giúp cho giai điệu (do ca sĩ hát hoặc do nhạc cụ khác chơi cùng) trở lên hay hơn.

Các nốt nhạc được tấu lên trong hợp âm sẽ luôn có quy định và thứ tự, và ứng với mỗi thứ tự, nó có một tên khác nhau.

Ví dụ
  • Hợp âm gồm các nốt C E G được tấu lên với C được tấu đầu tiên được gọi tên là hợp âm ĐÔ TRƯỞNG (ký hiệu là bằng chữ cái C).
  • Hợp âm gồm các nốt C F G được tấu lên với C tấu đầu tiên được gọi là hợp âm ĐÔ SUS4 hay ĐÔ TREO 4 (ký hiệu Csus4).
  • Hợp âm gồm các nốt C E G Bb với C tấu đầu tiên gọi là ĐÔ 7 (ký hiệu C7).
Hợp âm giúp cho giai điệu bớt khô cứng và đơn độc, nó làm cho bài hát mềm mỏng theo cách của nó, cũng giống như việc bạn chiên một con tôm, bột chiên đắp lên con tôm có thể làm cho nó ngon hơn, cảm giác thơm hơn, nhưng nếu không biết cách, bạn có thể làm cho con tôm trở nên chán ngắt hoặc cứng queo hơn.
Giai điệu gốc quy định tính cảm xúc, nhưng nó không bắt buộc hợp âm đó PHẢI là hợp âm gì để đệm cho nó. Do đó, khi điền hợp âm cho bài hát, không có tính đúng hay sai, chỉ có tính hợp hoặc không hợp, hay hoặc dở tuỳ thuộc hoàn toàn vào thị hiếu âm nhạc của người nghe.

Cấu tạo các loại hợp âm thông dụng

  • Hợp âm trưởng tự nhiên (hoặc hay gọi là hợp âm trưởng) = Âm chủ (nốt chủ âm) + 2 cung + 1,5 cung. Ví dụ: Đô trưởng (Ký hiệu là C) = C + E + G.
  • Hợp âm thứ tự nhiên (hoặc hay gọi là hợp âm thứ) = Âm chủ + 1,5 cung + 2 cung. Ví dụ: Đô thứ (Ký hiệu là Cm) = C + Eb + G.
  • Hợp âm 7 = Âm chủ + 2 cung + 1,5 cung + 1,5 cung. Ví dụ: C7 = C + E + G + Bb.
  • Hợp âm trưởng 7 = Âm chủ + 2 cung + 1,5 cung + 2 cung. Ví dụ: CM7 = C + E + G + B.
  • Hợp âm thứ 7 = Âm chủ + 1,5 cung + 2 cung + 1,5 cung. Ví dụ: Cm7 = C + Eb + G + Bb.
  • Các hợp âm sus2 và sus4 như trên: sus2= Chủ + 1 cung + 2.5 cung. sus4= chủ + 2.5 cung + 1 cung nữa. Ví dụ như trên.
  • Hợp âm add9 - là hợp âm có thêm một nốt cách âm chủ 1 cung lên. Ví dụ: Cadd9 = C + E + G + D, Cmadd9 = C + Eb + G + D.
Tại sao lại có cách ký hiệu, cách cấu tạo và cách gọi tên như vậy, các phần sau Melodious sẽ nghiên cứu tiếp.

Ứng dụng học guitar với các hợp âm thông dụng

Khi chơi đàn, nắm chắc các hợp âm thông dụng sẽ giúp cho học sinh chơi đàn chắc chắn và tăng mức độ cảm thụ của tai nghe (cảm âm). Từ khả năng đó, việc phối khí đơn giản lại với 1 đàn đệm cho một giai điệu chính sẽ nhanh và có thể trở thành phản xạ nếu làm nhiều, đó chính là nguyên tắc tập luyện để chơi guitar đệm hát phản xạ.

No comments:

Post a Comment