13 March 2013

Thêm cách tìm giọng nhanh hơn nữa

Nhắc lại về cách phát hiện giọng


Chỉ sau 1 đoạn, với bất kỳ bài hát nào, kể cả chỉ là đoạn nhạc dạo, làm sao bạn có thể biết đó là bài hát giọng gì (chỉ cần đoán giọng trưởng, nếu là giọng thứ thì tìm giọng trưởng song song)?

Với cách thức đã biết, đó là tìm nốt cuối và thử xem nó là giọng trưởng hay giọng thứ bằng cách đệm lại câu hát cuối giai điệu chính, bạn chỉ cần nghe nốt cuối! Đó là lý thuyết, và thực tế, áp dụng được sẽ dễ, nhanh và chính xác.

Nhưng khổ một nỗi là có ai tự nhiên dở hơi đi hát cho bạn nốt cuối để mà bắt giọng đâu? Bạn phải nghe người ta hát mồi mấy câu đầu rồi tự dò được giọng mà đệm theo. Vì vậy nên, bạn sẽ cần phải có nhiều cách nhận diện giọng hơn.

Dựa vào đặc điểm thang âm để tìm giọngBạn sẽ rất bất ngờ và nhanh chóng làm được việc đó mà không phải tập luyện nhiều, chỉ cần bỏ công nghiên cứu một chút!

Giờ chỉ quan tâm đến giọng trưởng, còn giọng thứ song song sẽ quy về trưởng để tìm.

Nếu giọng trưởng, thang âm sẽ là: a-a-b-a-a-a-b, a là một cung, b là nửa cung. Tại vị trí nốt thứ 7 lên thứ 8 là nửa cung. Đây là vị trí đặc biệt cần nhớ. Nốt thứ 8 trong âm giai tạo ra bởi thang âm chính là nốt của giọng!

Giờ đơn giản hơn rồi, chỉ cần quan tâm đến xung quanh nó có đặc điểm như thế nào:

  • Nốt thứ 8 cùng tên với nốt đầu tiên, đằng trước nốt 8 có 1 nốt thấp hơn nửa cung và lần lượt 3 nốt thấp dần xuống 1 cung.

  • Liền ngay sau nốt thứ 1 là 2 nốt cao dần lên 1 cung.

  • Giả sử bạn tìm được 3 nốt nhạc nằm trong giai điệu, bạn chưa đủ điều kiện để tìm ra giọng bài hát.

  • Nếu tìm được 4 nốt nhạc bất kỳ của giai điệu (phải là 4 nốt khác nhau), bạn hoàn toàn có thể tự tính ra rất nhanh 4 nốt khác nhau đó thuộc giọng gì.

  • Một số trường hợp đặc biệt có thể xác định ngay giọng mà chỉ cần tìm 2-3 nốt


Áp dụng tìm giọng nhanh
  • Tìm được 2 nốt cách nhau nửa cung, gọi nốt cao hơn là nốt thứ 1, kiểm tra sự hợp lý của nốt thứ 4 (lên cao hơn nốt 1 đó 2,5 cung). Xem nốt thứ 4 nghe có hợp lý không. Nếu khá hợp lý thì nốt thứ 1 là giọng, nếu hoàn toàn không hợp lý thì tăng thêm một cung nữa và đó là nốt giọng. Ví dụ: Tìm được hai nốt B, C, nếu hợp âm F (nốt thứ 4) cũng hợp thì nó là giọng C, nếu F không hợp thì nó là giọng G Hoặc tìm được hai nốt E, F, nếu hợp âm Bb cũng hợp thì nó là giọng F, nếu hợp âm Bb (Bb là nốt thứ 4) không hợp thì nó là giọng C.

  • Tìm được 4 nốt cách đều nhau 1 cung, lấy nốt cuối cùng cộng thêm nửa cung sẽ ra giọng. Ví dụ: Tìm được 4 nốt liền nhau là A B C# D#, giọng là E, hoặc tìm được 4 nốt liền nhau là: E F# G# A#, giọng là B, hoặc G A B C#, giọng là D.


Áp dụng vào học đàn guitar đệm hát


Bạn đã nghe đến khái niệm lead guitar theo giai điệu bao giờ chưa?

Khi nghe giai điệu bài hát hoặc khi nghe phần dạo của bài hát, người chơi ghita thành thạo có thể đệm bồi thêm vào bằng cách "thả" những nốt nhạc phù hợp hoà cùng giai điệu đang có mà vẫn phù hợp. Việc lead theo như vậy giúp cho người lead theo đó nhanh chóng tìm được giọng của bài hát gần như chỉ sau 1-2 câu lead (khoảng 5-7 nốt nhạc).

Nhưng với guitar, việc tìm giọng sẽ còn nhanh hơn nữa nếu bạn nắm được cấu tạo của nó, giả sử như thế này:

Chỉ dùng dây mí (dây 1 - dây bé nhất), lead thử vài nốt theo giai điệu, bạn tìm được 2 nốt liền nhau cách nhau nửa cung, nốt cao hơn chính là nốt thứ 1, giả sử nó nằm ở ô x, và giờ cần kiểm tra nốt thứ 4 theo cách kiểm tra nhanh ở trên... Nếu nốt thứ 1 chính là giọng thì suy ra nốt thứ 4 phải hợp, nốt thứ 4 nằm ở đâu? Nốt thứ 4 nằm ở dây 2 ô x-2.

Khi nói đến đây, bạn có thể hoàn toàn tự tìm được toàn bộ các vị trí nốt thứ 4 trên các dây đàn và do đó giúp bạn nhanh chóng tìm được giọng dựa trên những yếu tố hai nốt liền nhau nửa cung.

Vì vậy, khi lead thả nốt theo giai điệu có sẵn, hãy cố gắng thử các nốt liền nhau trên cùng một dây và so với nốt thứ 4 để nhanh chóng tìm được giọng của bài hát.
Nội dung khác liên quan:

1 comment:

  1. Nếu tác giả thêm 1 chút thời gian nữa mang 1 bài hát cụ thể ra phân tích thì người đọc như mình có lẽ sẽ hiểu nhanh hơn rất nhiều :)

    ReplyDelete