13 April 2013

Bắt nhịp và đếm nhịp

Bắt nhịp là gì?

Là cầm đàn lên và cố gắng đánh theo nhịp của bài hát có sẵn hoặc nghe tiếng metronome hoặc tiếng trống để chơi đúng theo nhịp của bài hát đó mà không bị lệch.


Khi chơi đàn, bắt được nhịp là một kỹ năng cần rèn luyện, việc bắt nhịp khi chơi đàn phải có phản xạ ngay tại thời điểm nghe bài hát để lấy tông hoặc lấy giọng.

Bắt nhịp đúng là khi hát cùng đàn, người chơi đàn cảm nhận và chơi được từng ô nhịp một cách hài hoà với người hát. Không chỉ hoà hợp giữa người chơi đàn với người hát, việc chơi đúng nhịp giúp cho người chơi đàn kiểm soát được thời gian của bài hát thông qua từng ô nhịp đó. Nó giúp cho người học đàn biết được bài hát được cấu tạo ra sao và có thể chơi như thế nào hoặc cải tiến hoà âm đệm nó như thế nào cho phù hợp.

Đếm nhịp là gì?

Mỗi đoạn của bài hát sẽ chỉ có vài nhịp, mỗi ô nhịp sẽ được thể hiện bằng những hợp âm khác nhau. Nhưng lặp lại các đoạn đó thì các ô nhịp để làm hoà âm gần như lặp lại. Vì vậy, người chơi đàn muốn làm hoà âm cho bài hát chỉ cần chú ý những đoạn nhịp tiêu biểu nhất, sau đó lặp lại các đoạn đó ở những phần có giai điệu tương tự là được.

Đếm số nhịp của cả một bài đầy đủ từ đầu đến cuối cũng giúp cho người làm hoà âm có thể biết được mình đang ở phần nào của bài hát. Khi đó, sẽ rất thuận tiện khi làm thu âm hoặc thực hiện phối khí giữa các nhạc cụ với nhau.

Cách bắt nhịp khi hoc guitar

Cách thức bắt nhịp để bắt đầu ghi hợp âm cho bài hát rất đơn giản. Đầu tiên bao giờ cũng nên nghe bài hát đó một lần (bản thu âm gốc).

Sau đó, nghe cách các nhạc cụ khác trên đó được phối hợp với nhau như thế nào? Ví dụ tiếng trống, tiếng bass, tiếng đàn ghita...

Gõ vào đàn theo tiếng trống hoặc các phách trầm của tiếng guitar. Đếm các tiếng đó. Đếm đi đếm lại cho quen dần với nhịp. Sau đó nhìn vào lời bài hát và gạch chân vào đúng những chỗ phách trầm hoặc tiếng trống đó.

Giờ đây, khi học đàn guitar, bạn có thể biết rằng, đúng những chỗ mà đổi nhịp đó, bạn nên chuyển hợp âm hoặc gần đến chỗ đổi nhịp đó, suy nghĩ của người chơi đàn là phải chuẩn bị để ô nhịp tiếp theo sẽ chơi hợp âm gì hoặc chơi những nốt gì để phù hợp với giai điệu của bài hát đó.

Tác dụng của các ô nhịp đã rất rõ ràng, bạn sẽ nên hình dung trước trong đầu ô nhịp tiếp theo sẽ chơi gì, và khi nào thì chuyển sang ô nhịp đó.

No comments:

Post a Comment